Fortidsminneforeningen i Telemark har klaget på reparasjonsarbeidene som er blitt utført på den gamle, forfalne bygningen. Blant annet er det blitt protestert på at den opprinnelige hoveddøra er blitt skiftet.

Jarle Sørensen beskriver overfor kommunen de reparasjonsarbeidene han allerede har utført på bygningen i Hoffmannsgate 4, og hvilke ønsker han har for fullføringen av bygningsarbeidet.

Det er blitt utført betydelige bygningstekniske arbeider på det gamle huset som er et av Breviks eldste hus fra 1700-tallet. Gruppe 9 solgte denne eldste delen av Hoffmannsgate 4 for to år siden, mens de beholdt fløybygningen med galleri.

Huseieren søker Porsgrunn kommune om dispensasjon for å skifte underliggere og hoveddør. Den gamle døra var full av råte og nærmest falt fra hverandre da huseieren hektet den av.