Av 25 par som har giftet seg i bystyresalen siden ordningen ble innført i januar, har bare 10 svart på undersøkelsen, men svarene peker likevel i retning av parene er lykkelige både med rådhuset og hverandre.

 Det er tre år siden regjeringen bestemte å overføre borgerlige vielser fra domstolene til kommunene. Nyheten skapte noe oppstandelse, men ikke noe drama av noe slag. I Porsgrunn har man puslet seg fram til en politisk og administrativ ordning som stort sett har gått ut på å finne 4-5 personer som kan gis myndighet til å gifte folk. Utover at varaordføreren kjøpte nye gardiner, et par pidestaller, rød løper og selv stiller i bunad når hun spør par om de vil ha hverandre, har det ikke vært noe oppstyr.

 Ifølge kommunen er det varaordfører Andreassen og Stian Stiansen som har viet flest hittil. Også rådmann Per Wold har vigselsmyndighet, men har til gode å steppe inn, noe vi synes er forbløffende, for rådmannen er utvilsomt en mann for de store anledninger. Kommunens ledelse har tatt vigselsrollen på alvor, tilbakemeldingene er gode og det synes vi er hyggelig.

Når ordfører og rådmann får litt penger til overs, mener vi de bør ta seg en runde i rådhuset fra 1905 og vurdere om det er flere rom og fellesarealer som trenger et løft, kanskje et malingsstrøk. Det begynner å bli mørkt og stusslig der.