Nord Samdal overtok ved årsskiftet lederjobben etter Astrid Emhjellen. Det skriver Porsgrunn menighetsblad.

– Neste år har menigheten to flotte kirkebygg, en ærverdig, 260 år gammel kirke, og den nye kirken på kirkehaugen. Dette vil gi oss unike muligheter til variasjon og fleksibilitet. Det må vi utnytte til fulle! Vi må fylle lokalene våre med aktivitet og tilbud som oppleves livsnært og meningsfullt for alle aldersgrupper, og som gir «en

himmel over livet», sier Nord Samdal til menighetsbladet.

Hun er fra Stavanger, utdannet seg til sivilingeniør ved NTNU i Trondheim og flyttet til Porsgrunn og jobb i Norsk Hydro i 1984. Nå er hun ansatt i Statoil, og forteller at hun hele tiden har arbeidet med sikkerhet i fabrikker og på oljeplattformer. Hun har vært aktiv i Porsgrunn menighet siden ankomst Porsgrunn for 34 år siden.

– Menighetsrådet vårt består av positive og engasjerte mennesker som jeg gleder meg til å arbeide videre med. Nå som vi bygger ny kirke må vi spesielt tenke på hvordan dette bygget skal brukes for å oppnå målene våre som menighet. Kirkebygget er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å skape vekst og tilhørighet, sier Samdal til menighetsbladet.

Hennes visjon som leder i menighetsrådet er et «samkjørt råd hvor vi tåler å utveksle meninger i god forvissning om at vi jobber mot et felles mål, og hvor råd og stab er trygge på hverandre og utfyller hverandre». Hun trekker fram de mange frivillige, de utgjør et verdifullt, men ofte lite synlig bidrag, og mye hadde gått i stå uten dem.