300.000 kroner til kultur

Kultursjef: Kultursjef i Porsgrunn kommune, Mariann Eriksen, får midler til kultur i skolen.

Kultursjef: Kultursjef i Porsgrunn kommune, Mariann Eriksen, får midler til kultur i skolen.

Artikkelen er over 2 år gammel

Av 9,7 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken (DKS) får Porsgrunn kommune 305.000 kroner.

DEL

Norsk Tipping gir nå Telemark fylkeskommune 9,7 millioner kroner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken. 5,8 millioner tilfaller grunnskolene. I henhold til gjeldende fordelingsmodell betyr det at Porsgrunn kommune sin andel av spillemidlene for skoleåret 2017/18 er på 305.000 kroner.

– Kulturtanken viderefører fordelingsmodellen der minst en tredjedel av midlene til grunnskolen skal tilfalle kommunene, fordelt mellom kommunene etter fordelingsnøkkelen for kvalitetsutviklingsmidler i grunnskolen.

– Tilskuddet til DKS blir altså fordelt med 1.912.173 kroner som er øremerket tilskudd direkte til kommunene, mens to tredjedeler av tilskuddet blir brukt til å kjøpe produksjoner som blir sendt alle grunnskolene i Telemark gjennom DKS Telemark grunnskole, skriver fylkeskommunen i tildelingsbrevet.

Kulturtilbudet Den kulturelle skolesekken er myntet på grunnskolen og den videregående skolen. De videregående skolene i Telemark mottar 2,3 millioner til kultur fra de totalt 9,7 millionene. Rundt 1,6 millioner kroner av totalsummen skal brukes på skolekonserter i regi av skolesekken.

Artikkeltags