400.000 til teaterplan

RIVES?: Friteatret søker om mye penger for å kunne flytte til nytt bygg, og kommunalt selskap vil bygge nytt, større og høyere i Huken. Det blir ikke opplyst om de vil rive hele den gamle bygningsmassen.

RIVES?: Friteatret søker om mye penger for å kunne flytte til nytt bygg, og kommunalt selskap vil bygge nytt, større og høyere i Huken. Det blir ikke opplyst om de vil rive hele den gamle bygningsmassen.

For å utrede nytt teaterbygg, får friteatret 400.000.

DEL

Det foreslår kulturkontoret og rådmannen. Samtidig blir det opplyst at Porsgrunn Utvikling AS vil bygge 1000 kvm i tre etasjer i Huken der de nå leier ut til teatret.

– Porsgrunn kommune yter et tilskudd på totalt kr 400.000 fordelt med kr 200.000 i 2019 og kr 200.000 i 2020, er innstillingen fra rådmannen.

De forklarer i ny sak til utvalg for barn, unge og kultur at Grenland Friteater har søkt Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune om totalt 900.000 kroner, fordelt med 50 prosent på hver, i støtte for å utrede planer for et nytt bygg, og søknad om statsstøtte til dette bygget.

– Det er et omfattende arbeid å gjennomføre en slik søknad, og lage en god byggeplan. Dersom arbeidet er kommet langt nok ønsker Grenland Friteater å søke staten om finansiering innen fristen 1. mars 2020, tilskudd til kulturbygg, blir det opplyst.

Teaterpark

23. mai skrev PD at friteatret kan være på flyttefot, fra lokalene i Huken til nytt bygg på kremtomt ved elva. 2 politikere og 3 fra teatret møtte for å fortelle om planer.

– Vi har jobba lenge med planer om en teaterpark. Da de kom med dette ble det veldig spennende. Det er en fantastisk idé, sa Tor Arne Ursin fra friteatret.

Ideen han viste til, kom fra ordførerens kontor noen uker før. Ap-ledelsen vil utrede å bygge teaterpark på sjøfartsmuseumsområdet på Frednes, en plan som innebærer at Grenland Friteater i så fall flytter ut fra lokalene i Huken, at denne eiendommen frigis for eier Porsgrunn Utvikling AS, og de kan utvikle den til et langt mer lønnsomt eiendomsprosjekt enn å leie ut til teatervirksomhet.

I den nye saken blir det opplyst at fylkeskommunen skal behandle søknad 3. september.

PU vil bygge

– Bakgrunn for at de ser på muligheten for et nytt sted å være er at Porsgrunn Utvikling ønsker å bygge ut området rundt friteateret med 1000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Grenland Friteater hadde satt i gang et arbeid med å vurdere om de kunne få plass i dette bygget da de ble presentert for en idé fra politisk hold i kommunen om å flytte hele virksomheten, både friteatret og Teaterparken fra Hukenkvartalet, til museumsområdet på Frednes. Utredningen vil legge grunnlag for å vurdere ulike alternativer for lokalisering/bygg, opplyser kulturkontoret.

Artikkeltags