Stans av inngrep i stranda

STANS: En hytteeier på Bjørkøya har fått pålegg om stans i terrenginngrep.

STANS: En hytteeier på Bjørkøya har fått pålegg om stans i terrenginngrep.

Artikkelen er over 2 år gammel

En hytteeier på Bjørkøya som er bosatt i Lier, har fått pålegg fra Porsgrunn kommune om øyeblikkelig stans i mulig ulovlig terrenginngrep i strandsonen.

DEL

Det er en beboer på Sandya som har meldt fra til Porsgrunn kommune om at det foregikk arbeid i terrenget i sjøkanten på en fritidseiendom på Bjørkya.

Bilder og beskrivelser av de pågående arbeidene blant annet med gravemaskin, førte til at Porsgrunn kommune umiddelbart tok affære og tok kontakt med hytteeieren.

I telefonsamtale med kommunen, har hytteeieren redegjort for at det blir utført ryddearbeid i strandsonen på eiendommen.

Porsgrunn kommune redegjør i skriftlig pålegg om stans i arbeidet, at området er omfattet av reguleringsplanen for Bjørkøya fra 2012. Eiendommen er regulert til LNF-område friluftsformål med hensynssone grønnstruktur langs hele strandlinjen. Terrenginngrepet som hytteeieren har utført, ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Slikte tiltak kan ikke settes i verk, ifølge loven. Terrenginngrepet er klart i strid med planens arealformål og reguleringsplanens bestemmelse, heter det.

Artikkeltags