Promenaden skal være 10 meter bred, se tegningene av nye Vestre Brygge

Byggegrensa til elva skal være 12,5 meter, og strandpromenaden 10 meter bred.