Bruker 13 millioner og kopler sammen Porsgrunn og Skien: – Viktig spleiselag

En 1770 meter lang vannledning fløt på Porsgrunnselva mellom Osebro og Lensmannsdalen torsdag morgen. Kommunene bruker 13 millioner på å kople sammen Porsgrunn og Skien.