Riktig å styrke bydeler

BLIR STØRRE: Flåtten supermarked trenger større plass og har søkt om dispensasjon.

BLIR STØRRE: Flåtten supermarked trenger større plass og har søkt om dispensasjon.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkeskommunen støtter utvidelse av Meny på Flåtten og uttaler seg om langsiktige mål.

DEL

– I et langsiktig perspektiv synes det riktig å styrke Stridsklev som lokalsenter og Flåtten som en godt etablert nærbutikk, der de to kan fortsette å utfylle hverandre. Slik sett er det viktig å vurdere tilleggsfunksjoner i tråd med hva kommunen ønsker å utvikle og rammer som er satt i kommuneplan for størrelse, skriver fagavdelingen i Telemark fylkeskommune.

De nevner at det er pekt på tilgjengeligheten for gående og syklende og at mer tilrettelegging av utomhusområdet kan styrke nærbutikken påFlåtten som møteplass ved ombygging og videreutvikling. De viser til kommunens egne vurderinger og har ingen merknader av regional karakter.

Porsgrunn kommune oversendte 12. september anmodning om forhåndsuttale i forbindelse med dispensasjonssøknad for utvidelse av dagligvarebutikken på Flåtten.

– Telemark fylkeskommune har vurdert saken ut fra de hensyn vi er satt til å ivareta gjennom blant annet plan- og bygningsloven. I dispensasjonssaker er det i hovedsak hensyn til kulturminner, kulturmiljø, friluftslivsinteresser, landskapsverdi og andre allmenne interesser vi skal ivareta. I tillegg kan også presedensvirkning for tilsvarende saker være et relevant hensyn, mener fylket.

Får 5000 i støtte til nissetog

Lions Club Porsgrunn har fått innvilget søknad til kommunen om 5000 kroner i støtte til årets nissetog. Lions har arrangert toget i mange år.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken