For bare noen uker siden vedtok Kontrollutvalget med leder Erik Bystrøm at de ikke kan ha noen rolle i saken. De konkluderte med at «saken avvises».

Da hadde rådmann i Porsgrunn og styremedlem i Stiftelsen Sjøfartens Hus, Per Wold, forklart seg for utvalget. Kontrollutvalget var blitt bedt om å undersøke om stiftelsen driver i strid med egne vedtekter, og om det er avvik i forhold til opprinnelige forutsetninger for vitensenter og sjøfartsmuseum som fikk navnet «DuVerden».

Porsgrunn kommune bevilget i 2009 15 millioner til nytt vitensenter og sjøfartsmuseum. Også Telemark fylkeskommune bevilget flere millioner. Drives DuVerden i 2018 i tråd med forutsetningene? Det er Kontrollutvalget blitt bedt om å undersøke, men 4. desember avviste de saken.

Hvorfor vil du gjenoppta saken nå etter kort tid?

– Vi hadde liten tid til å forberede den forrige saken. Den stoppa opp fordi det er en stiftelse som eier DuVerden-bygget, og vi har ikke mulighet til å undersøke en stiftelse. Jeg tar opp saken igjen i vårt første møte over nyttår og vil be om at Stiftelsestilsynet undersøker om Stiftelsen Sjøfartens Hus drives i henhold til deres egne vedtekter, sier Erik Bystrøm.

I vedtektene paragraf 2 står det:

«Stiftelsens formål er drive museumsvirksomhet med hovedvekt på å bygge, eie og drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn».

– Vi burde allerede i det forrige møtet ha sendt saken til Stiftelsestilsynet og bedt dem gjøre undersøkelser, sier Bystrøm.

Han sier han er forbausa over utviklingen i DuVerden-bygget der sjøfartsmuseum er kommet helt i bakleksa.

Det er Kunnskapsdepartementet via Vitenstyret som hovedfinansierer DuVerden, som et vitensenter, ikke sjøfartsmuseum. Kontrollutvalget er også bedt om å svare på hvorfor DuVerden ikke betaler husleie til eieren. Ingen har så langt redegjort for denne type spørsmål.

Kritiske spørsmål om DuVerden-driften dukket opp igjen tidligere i år da en sjøfartsutstilling ble fjernet til fordel for en Equinor-utstilling som skaffer DuVerden inntekter. DuVerden-konseptet eies 60 prosent av Telemark museum og 40 prosent av Tekna.