Rådmann Per Wold er styremedlem i stiftelsen som eier DuVerden-bygget, «Stiftelsen Sjøfartens Hus». Mye av bakgrunnen for at saken er fremmet i Kontrollutvalget er at kritikere mener Sjøfartens hus inneholder for lite sjøfartshistorie.

Wold ga en lengre analyse av forholdene i bygget, der ulike aktører har ulike interesser, og der stiftelsen har makta. DuVerden er et positivt tilskudd til Porsgrunn, og Wold mener det eneste riktige er å helle olje på vannet og få igang ny og god dialog mellom partene. Han frykter det motsatte vil føre til at sponsorer rømmer og publikum ikke gidder å komme.

Ap-representant i Kontrollutvalget, Bente Tangen, sa på bakgrunn av Wolds redegjørelse:

- Den krangelen der nede ødelegger renommeet. DuVerden et fantastisk tilskudd, og så kommer konflikten noen må ordne opp i. Men det er ikke vi. Det blir mer og mer tydelig at dette er ikke noen sak for oss, de må krangle seg ferdig. Dette kan ikke vi gjøre noe med, sa Tangen.

Utvalgsleder Erik Bystrøm er enig med Tangen i at DuVerden ikke er en sak for Kontrollutvalget.  Han forklarte at han har folk på ryggen, og er avhengig av informasjon han kan gi videre. Den informasjonen fikk han fra Wold.

Den eneste i utvalget som tok til orde for at noe er skjevt og galt med DuVerden var Ap-representant Karl Erik Høegh. Han mener sjømannsforeningen, som er en av aktørene i bygget, ikke har fått rimelig behandling.

- Det går på tvers av de som har skutt inn en del penger i starten, det er jeg helt sikker på, sa Høegh om utvikling og prioritering fra styre og eiere i DuVerden. Sjømannsforeningen solgte alt de eide og gikk inn i DuVerden-prosjektet med mange millioner kroner. Porsgrunn kommune gikk inn med 15 millioner til et sjøfartsmuseum og vitensenter, men det er et stort spørsmål hvor det er blitt av sjøfartshistorien og om bystyrets 15 millioners bevilgning er blitt fulgt opp i tråd med intensjonene.

Stiftelsen eier bygget, og DuVerden eies med 60 prosent av Telemark museum og 40 prosent av Tekna.

Etter rundt en times redegjørelse og drøfting kom Kontrollutvalget fram til et vedtak i to punkter:

«Kontrollutvalget mener de ikke kan ha noen rolle i saken. Saken avvises.

Kontrollutvalget vil oppfordre til at huseier og aktørene arbeider aktivt for å ha en bedre dialog».