- Ansatte må regne med å bli flyttet

Omstilling vil føre til at flere ansatte må bytte arbeidssted, og fredningsvedtaket av kommunalt ansatte er spesielt.