Slik forklarer Nord kontrolltabben

Mette Nord sier det er ok å fratre kontrollutvalget.