Starter purrerunde for nytt veisystem

Porsgrunn kommune mangler fortsatt en del underskrifter fra grunneiere ved Enger og Vallermyrene.