Restaurantgjester snublet i stummende mørke, nå fikser de lysa

Av

Gjester fra Seilmakerhuset skal heretter slippe å snuble ut i stummende mørke etter avec.