Er dette Porsgrunns dårligste og farligste vei? – Her må noe gjøres

Kommunens administrasjon har sagt det. Politikerne har sagt det. De ansatte og brukerne på Doktorløkka bosenter har sagt det, og beboerne i Idunns veg sier det hele tida. Men det skjer ikke noe.