– Vi har valgt løsning

Idunnsveg mangler fortau og gangfelt. Brukerrådet ved Borgehagen bo- og rehabiliteringssenter ber om befaring for å finne løsninger slik at beboerne kan ferdes trygt til butikken.