– Uryddig, ikke ulovlig

Professor Eli Skogerbø sier det er både uryddig og uklokt av folkevalgte å uttale seg anonymt om de sakene som de er med å behandle politisk.