Avblåser boliger i Valleråsen

Øystein Beyer var litt tidlig på avtrekkeren og er enig i at folk bør spørres før forandring vedtas.

Øystein Beyer var litt tidlig på avtrekkeren og er enig i at folk bør spørres før forandring vedtas. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Etter forhandlingene med Fylkesmannen er det nå avgjort at det ikke blir noe boligfelt i Valleråsen.

DEL

Følg PD på Facebook

Det forteller ordfører Øystein Beyer. Denne uka har Porsgrunn kommune, Fylkesmannen og Jernbaneverket forhandlet om kommunens arealplan. På agendaen stod boligområdet i bymarka, utviklingen av Campus Kjølnes og nye Porsgrunn stasjon. Fylkesmannen har lagt til grunn at et boligfelt i Valleråsen vil komme i konflikt med landbruksinteresser som følge av ny infrastruktur, økt trafikk og truede arter i bymarka.

– Vi ga opp boligfeltet i Valleråsen, mot at vi får bruke en flekk med jord på Kjølnes som reserveareal i sammenheng med framtidig utbygging av Campus Kjølnes, sier Beyer til PD.

– Det er viktig at Høgskolen i Telemark har de mulighetene dersom de skal bli en konkurransedyktig utdanningsinsti tusjon i tiden framover.

Porsgrunn Ap har gått i bresjen for at det skal bygges boligfelt i bymarka. Ordføreren regner med at man vil føye seg etter resultatet av forhandlingene når det blir presentert i bystyret.

– Det er mulig å anke dette til departementet. Men vi er interessert i å få gjennom arealplanen slik at andre aktører kan begynne å bygge ut, sier Beyer.

I arealplanen er det også foreslått et steinbrudd i Valleråsen. Her skal man kunne vinne ut såkalt sandstein, som brukes i asfalt. Forslaget har møtt motstand fra friluftsengasjerte ildsjeler. Dette forslaget ble ikke tatt opp under forhandlingene.

– Matjorda er unik!

Sverre Siljan (BNp) er glad for å høre at Fylkesmannen satt ned foten for boligfeltet i Valleråsen.

– Men veldig leit at man mister et areal med unik matjord.

Siljan forteller at matjorda er unik på grunn av det dype myrjordlaget. Han har lite forståelse for at Fylkesmannen velger å ofre jordbruket.

– Slik jord er meget avlingssterkt. Det er prissatt, god jord som egner seg bra til poteter, sier Siljan.

Han presiserer at han er hundre prosent for utbygging og styrking av Høgskolen i Telemark og resten av Kjølnes. Men mener det i utgangspunktet ikke er nødvendig å bruke dette arealet.

– Det eksisterer nok areal innenfor Kjølnes Ring til at man kan bygge ut Campus Kjølnes, sier Siljan.

– Må ha juridiske grenser

Friluftsorganisasjonene er lei av at politikerne ofrer friluftsarealer til fordel for næringsutvikling. Nå vil de ha juridiske merkede grenser for å verne om områdene.

– Dette har man fått til i Oslo og Trondheim, sier Mariken Kjøhl i Forum for natur og friluftsliv (FNF) og styremedlem i Grenland Friluftsråd.

Torsdag møtte hun PD i bymarka ved Valleråsen, sammen med representanter fra Porsgrunn og Omegn Turistforening og BNp.

– Vi vil at man skal regulerer områder som dette til bymark. Da kan man ikke bruke det til å bygge ut boligfelt og steinbrudd, understreker de.

– Det er ingen hemmelighet at bynære, grønne lunger forsvinner – litt etter litt.

Slappe politikere

De synes politikerne i Porsgrunn kan bli mer engasjert når det kommer til friluftsliv og naturområder. Da Grenland Friluftsråd arrangerte Friluftskonferansen i Ælvespeilet, skal det ha skortet på oppmøte fra den lokale politiske fløyen.

– Foruten meg selv, var det bare ordføreren og Stein Haugland (Ap) som stilte, sier Sverre Siljan.

Verst med steinbrudd

Da PD møtte gjengen, var de ikke klar over at Fylkesmannen hadde sørget for at det ikke blir noe av boligutbyggingen i Valleråsen. Det er likevel planene om et mulig steinbrudd som får dem til å se rødt.

– Det kommer til å ta store deler av bymarka. I tillegg vil det ødelegge hele stinettet, sier Jakob Kløverød, POTs løpesjef.

Han mener man heller burde bruke sandstein Jernbaneverket finner i sammenheng med tunneldrifta ved Lannerheia.

– Dessuten kommer det til å bli utvunnet masse stein i sammenheng med nye E18.

Artikkeltags