Ber om tempo på E18

Omstridt E18-kryss er for komplisert for fylkesmannen. Departementet må sette tempo på saksbehandling.