Didrik: – Jeg husker lite fra det første hoppet

Å stupe ut ifra et fly på flere tusen meters høyde, er for de fleste for mye å håndtere første gang.