Selskapet endte med et resultat før skatt på minus 261 millioner dollar i årets andre kvartal. Beløpet tilsvarer 2,11 milliarder kroner etter dagens kurs. I samme periode i fjor fikk selskapet et overskudd på 115 millioner.

Driften gikk riktignok i pluss, men overskuddet her falt fra 130 millioner kroner for et år siden til 38 millioner i år.

Dette skjer samtidig som omsetning og andre inntekter økte fra 2,76 milliarder kroner i andre kvartal 2017 til 3,19 milliarder i år.

Yara trekker fram økte gasskostnader som en faktor som påvirket kvartalsresultatet, samtidig som økte leveranser og priser på selskapets produkter trakk i positiv retning. En sterkere dollar ga et valutatap for selskapet.

Nøkkeltall

Nøkkeltall fra Yaras resultatregnskap for andre kvartal 2018. Tall for andre kvartal 2017 i parentes).

* Inntekter: 3.192 millioner dollar (2.759 millioner dollar)

* Driftsresultat: 38 millioner dollar (130 millioner dollar)

* Resultat før skatt: -261 millioner dollar (115 millioner dollar)