Porsgrunnsbarn får flere hundre tusen

KULTUR: DKS gir elever ulike kulturopplevelser.

KULTUR: DKS gir elever ulike kulturopplevelser.

Porsgrunn kommune mottar over 400.000 kroner til kulturopplevelser for barn i i kommende skoleår.

DEL

For skoleåret 2020/2021 blir det gitt 7.672.600 kroner til grunnskoler i Telemark. Siden en tredjedel av denne summen skal gå direkte til grunnskolene betyr det at Porsgrunn kommunes andel er på 438.000 kroner i denne runden.

– De øvrige to tredjedelene av spillemidlene blir brukt til å kjøpeproduksjoner som blir sendt til grunnskoleelevene, heter det i brevet fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Målet med Den kulturelle skolesekken (DKS) er å gi skolebarn flere møter med profesjonell kunst og kultur årlig. Midlene er overskuddet fra Norsk Tipping AS. Totalt ble det gitt 23,4 millioner kroner Vestfold og Telemark fylkeskommune. Siden DKS driftes som før fylkessammenslåingen i kommendeskoleår tilfaller totalt 10,6 millioner Telemark. I underkant av 3 millioner skal brukes i videregående skole.

– På bakgrunn av tilbakemeldinger fra privatskolene, videreføres ordningen med at privatskoler som deltar i DKS får et ekstra tilbud som administreres av fylkeskommunen i stedet for spillemidler til lokal DKS.

Artikkeltags