Korona, med stengte grenser til utenlandsferien de fleste har tatt for gitt, har vært en kolossal prisdriver. Fra før vet vi at porsgrunnsskjærgården er blitt mer attraktiv og at flere også utenfor kommunegrensene har oppdaget kvalitetene. Vi vet også at tilgangen på strandlinje handler om knapphet og at verdien bare vil øke. For de beste eiendommene, med bilvei til døra, betaler pengesterke nær hva som helst.

Hvor overraskende var det at eiendommen i Vetle Mules veg ville komme så høyt som 22 millioner? Lengre ut i skjærgården har det vært forholdsvis enkelt å omsette ti millioners eiendommer i sommer, men ikke i Porsgrunn, for salget i Vetle Mules veg er prissjokk. Lokale meglere har gjort et møysommelig arbeid over tid for å komme i en sånn posisjon med de rette eiendommene og de rette kjøperne. Om det unike salget sier kolleger at det er «rått» og «det er bare å ta av seg hatten» for det megler Jørn Amlie har fått til.

Dersom de nye eierne skal rive og bygge nytt må de forhøre seg med Statsforvalteren om tiltak i strandsonen. Strandsoneforvaltningen er svært streng, fordi tilgangen på strand er blitt et stadig mer truet knapphetsgode. Vetle Mule-salget bekrefter dette.