Derfor kom Ap-koalisjonens forslag om kommunal overtakelse av montessoriskolen overraskende da forslaget ble lansert i desember i fjor.

Ennå er det uklart hvorfor forslaget ble framsatt, men en teori er at Senterpartiet var på stemmefiske i bygda som i årevis har vært dominert av Høyre og Frp. Siden desember i fjor er samfunnsendringene dramatiske, og det er talende at skolen i Bergsbygda ikke har hørt et ord fra kommunen om den mulige overtakelsen.

Fredag ga de uttrykk for mistenksomhet overfor ideen, for hvem vet, kommunen kan komme til å legge ned skolen igjen. Uansett kom ordfører Robin Kåss med en god klapp på skuldra for jobben mange har lagt ned for å bevare skolen som lim og bærebjelke i bygda: – Vi ser ikke det som et tap for oss hvis de vil drive videre slik de gjør nå, men jeg tenker det er et viktig signal fra kommunens side å vise at vi støtter opp, sa Kåss.

Vi mener kommunal overtakelse av privatskolen i Bergsbygda er en dårlig idé. Skolebudsjettet er under press, flere mindre skoler er allerede under press, og elevgrunnlaget i Porsgrunn er synkende. Skolen i Bergsbygda drives utmerket uten kommunens hjelp. Det har de vist.