Protestene mot ny vei og bru øker på Herøya, Sundjordet og Vestsida: Ny bru kan bli like høy

Ny bru fra Sundjordet til Frydentopp kan bli like høy som Powerhousebygget.