Vestsiden Vel har protestert mot barnehage på Kirketjernet. Men plasseringen er allerede fastlåst! Blir barnehageplasseringen på Vestsiden avgjort uten at protestene i forbindelse med reguleringsplanen blir tatt til følge? Alt tyder på det, etter det PD får opplyst – det er like før anbud blir utlyst, og da er saken praktisk talt låst.

Men brukerne av barnehagen har protestert – de vil ikke ha den tett opp til en svær parkeringsplass. Og etter det PD erfarer, mener de også at gjennomføring ikke kan skje før reguleringsplanen på Vestsiden er vedtatt i bystyret.