Planene om en ny PVC-fabrikk på Rafnes ble skrinlagt, men Norsk Hydro satser likevel store summer på økt PVC-produksjon, blant annet på Herøya.

om lag 500 millioner kroner koster den nye S-PVC-fabrikken ved Hydro Porsgrunn Industripark. Den kom i drift i februar, og skal i løpet av et år kunne nå en produksjonskapasitet på 80.000 tonn i året.

– Det er en økning på circa 15.000 tonn sammenlignet med det gamle anlegget, opplyste lederen for petrokjemiseksjonen, produksjonssjef Kurt Ekornåsvåg, på en pressekonferanse i går.