Rådhusplassen på Stathelle - blir det boliger her?

Detaljregulering av Rådhusplassen på Stathelle skal til 2.-gangsbehandling. Formannskapet behandler planen 28. mai.