I rapport til politikerne kommer Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse med observasjoner etter befaring i Storgata.

Dette melder de om:

• Kebab skilt langt ute på fortauet – Helgesens hjørne

• Sparebanken Sør – rampen bør ha en sterk farge slik at blinde og svaksynte ikke går rett på rampen.

• Tilgangen til minneparken er vanskelig for rullestolbrukere, rullator, barnevogn, blinde og svaksynte på grunn av høy kant ned til parken fra fortauet.

• Damespesialen. Skilt langt ut på fortauet.

• Busskur ved Meieritorvet – ledelinjer fra Sailors og oppover mot Meieritorvet leder rett i busskuret som består av glass. Det gjør det vanskelig å se for blinde og svaksynte.

• Ny gate i nedre bydel – rødt felt burde vært delt for syklende begge veier.

• Fortauskanter som det er vanskelig og komme opp og ned.

• Butikker som har veldig høy kant ved inngangsdøra.

Rådet mener befaringen stort sett er bra, bortsett fra merknadene, og de planlegger en ny tur til våren. Da blir som regel mer satt ut på fortauet. De mener også at oppmerket område utenfor Øya Spiseri bør merkes som parkeringsplass for personer med funksjonsnedsettelse.