Raser mot regjeringas innføring av fritt skolevalg: – Hårreisende!

– Dette viser tegn til at man ikke lytter eller forstår, tordner Fredrik Sørlie (20).