Bane NOR opplyste samme dag at de var i gang med å lage plakater som skulle fortelle hvordan døra på toalettet skal brukes, «slik at det skal være en god opplevelse for våre kunder». Ikke lenge etter var et nytt skilt kommet opp, og daglig leder på Narvesen på Porsgrunn stasjon, Marion Rosland, har berømmet Bane NOR for god respons. Dette er en hyggelig liten gladsak det er verdt å nevne.

Det er ikke unaturlig at jernbaneselskapet tar affære når det kommer fram at kunder, blant dem en kvinne i 80-årene, opplever skrekk og gru på selskapets eiendom. Hvorvidt Olsen kan ha blitt bønnhørt etter å ha ropt på Jesus skal ikke vi ha noen formening om, men vi kan slå fast at Bane NOR har levert. Mer utbedring kan komme.

Bedre publikumsopplysning på Porsgrunn stasjon er en liten kuriositet i forhold til de større utfordringene Bane NOR har på dette knutepunktet langs Vestfoldbanen til Skien. Fortsatt er det slik at det nye dobbeltsporet stanser ved tidligere Grenland Auto, og videre inn til sentrum er en melkerute. Jernbanemyndighetene har levert en glimrende dobbeltsporutbygging. De bør fullføre jobben og bygge helt fram.