– Jeg synes omkjøringen som er skiltet i Porsgrunn sentrum mildt sagt er merkelig. Jeg er helt innforstått med at veier til må stenges på grunn av arbeid som ikke tillater trafikk. Det som undrer meg er at slik det er nå, så må beboere i sentrum kjøre via sykehuset for å komme til for eksempel PP-senteret eller Down-Town. Ville det ikke vært bedre å åpne for biltrafikk ved elvebredden forbi Merci? Bussen kjører allerede der, så veien er åpenbart kjørbar. Tidligere har kommunen loset trafikken opp i trange bakgater med barn som leker når de har stengt på grunn av arbeid andre steder. Da bør det være mulig å bruke den omkjøringen jeg beskriver også, skriver en av PD-leserne i en e-post.