Refundert billetter for over 400.000: – Småtteri i forhold til hva et smitteutbrudd ville kosta oss

Tapt billettomsetning nærmer seg en halv million kroner etter siste runde med avlysninger på Ælvespeilet.