Regjeringen vil ha CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

Av

Regjeringen vil først realisere fangst og lagring av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, men legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortums anlegg.