A-krim aksjonerte mot serveringsteder, problemer avdekket

A-krim med politi, arbeidstilsyn, skatteoppkrever og NAV har aksjonert mot en rekke serveringssteder i Porsgrunn.