62-åring kastes i fengsel etter fyllekjøring med 2,6 i promille

Av

Den 62 år gamle mannen ble dømt til å sone 17 dager i fengsel samme dag han betalte siste avdrag av bota på 50.000 kroner til statskassa for fyllekjøring.