Avtalen med selskapet Geminor trer i kraft 1. januar, opplyser daglig leder i RiG, Anne Berit Steinseth.

– Vi vil fortsette å sortere trevirke som vi har gjort tidligere, men den vil nå gå til gjenvinning istedenfor forbrenning. 8000 tonn trevirke, som vil bli brukt til sponplateproduksjon i IKEA-møbler, blant annet, forteller Steinseth.

– At vi får gjenbrukt det vi kaster, til møbler og liknende, er gledelig, legger hun til.

I vår kom RiG med sine nye innsamlere med oransje lokk. De har renovasjonsselskapet nå hatt sin første innsamlingsrunde på.

– Vi er i gang, og har vært en tur i Porsgrunn og Bamble, mener jeg. Avfallet leveres til Syklus i Fredrikstad, hvor glass og metall sorteres hver for seg og materialgjenvinnes.