Det sier avdelingsleder drift i Renovasjon i Grenland (RiG), Espen Loraas.

– Hovedforskjellene på anlegget i Skien og oss, er at vi er en mottaker av privathusholdningsavfall mens de er et behandlingsanlegg, og at de i tillegg tar imot fra næring. De tar imot mange flere tonn enn oss, sier Loraas.

– Anlegget vårt er for lite til å investere i roboter, og uansett er det en for stor kostnad ut ifra det vi jobber med. Noe liknende er ikke et spørsmål her.

Bjorstaddalen Næring AS sendte ut pressemelding tirsdag, med invitasjon til åpningen av det nye robotsorteringsanlegget.

I meldinga opplyser konserndirektør Sindre Hauen at de «ønsker å være i forkant» og at de hele tida er på leit «etter bedre løsningen for håndtering av næringsavfall». Svaret ble en robotisering av den daglige drifta, basert på en teknologi utviklet i Finland.

– Jeg synes det er spennende at de satser på det, sier driftsleder i RiG, Espen Loraas.

– Det er moro at folk gjør sånne investeringer, og hvem vet. På sikt kan det hende at vi vil begynne å levere noe av avfallet vårt dit.