Riksantikvaren trakk innsigelsen

PLAN: Velhuset og gamle fengselet på Rådhusplassen ved Stathelle.

PLAN: Velhuset og gamle fengselet på Rådhusplassen ved Stathelle.

Formannskapet i Bamble kommune har vedtatt ny revidert reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle etter at Riksantikvaren trakk innsigelsen som ble fremmet til første runde av planen.

DEL

Planforslaget for Rådhusplassen på Stathelle ble som følge av innsigelsen, revidert, og Riksantikvaren trakk dermed sin innsigelse. I formannskapet 23. januar 2020 fikk reguleringsplanen ny førstegangsbehandling og anbefalt lagt ut på ny høring.

Planforslaget som er lagt ut på offentlig høring, inneholder 2 alternativer for velhuset og fengselet på gamle Rådhusplassen på Stathelle.

I alternativ 1 er velhuset og fengselet regulert til bolig. I alternativ 2 er velhuset og fengselet regulert til offentlig eller privat tjenesteyting/bolig.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sendte sin høringsuttalelse datert 11. mars 2020. Uttalelsen gjelder det nye planforslaget som formannskapet vedtok i januar.

I sin forrige uttalelse til planforslaget, bemerket Fylkesmannen at det her kunne være grøntområder hvor det kunne finnes store gamle, edelløvtrær. Men forholdet til naturmangfoldet anser å være ivaretatt nå.

I dokumentasjonen er det ikke registrert viktige naturtyper, utvalgte naturtyper eller rødlistede arter i planområdet.


Artikkeltags