Robin Kåss: – Tenk deg om før du drar til Oslo

Av

Ferske tall viser høyt smittetrykk i Oslo. Flere uttrykker bekymring for smittespredning til andre kommuner.