Rødt smittenivå i barnehager kan bli oppheva, bekymra for dropp i testing

De strengeste smittevernstiltakene i barnehagene kan bli opphevet om kort tid. Det er lyspunkt, men plutselig nedgang i testing bekymrer kommuneledelsen.