Gå til sidens hovedinnhold

Roer ned bekymret velforening

Ny plan skal ikke skrote verken lekeplasser eller turområder.

Reguleringsplan for Skavråkåsen-Gravaområdet er foreslått opphevet, og nå kommer saken til endelig behandling etter høring.

Fellesforumet for Heistad, Brattås og Skjelsvik er sitert på at «det er viktig å unngå for stor fortetting for å ivareta områdets behov for grønne strukturer, og at fellesforumet er bekymret for at opphevingen vil innebære et svakere vern av områdets friluftsområder, lekeplasser og turforbindelser».

– De er svært bekymret for en bit for bit planlegging, det vil si små planer som ikke ser helheten. Fellesforumet ber om å bli høringspart i det videre arbeid, har rådmannen referert.

Rådmannen og følgelig kommunen mener det ikke er grunn til bekymring.

– Reguleringsplan for Skavråkåsen-Gravaområdet ville ikke blitt opphevet dersom det gikk utover vern av friluftsområder, lekeplasser, grønnstrukturer eller turforbindelser. Det foreslås å oppheve reguleringsplanen, da kommuneplanens arealdel, som ivaretar helheten, er bedre egnet som styringsverktøy for området. Fellesforumet er nå lagt til som høringspart.

Politisk utvalg skal i neste møte godkjenne eller avvise innstillingen fra rådmannen.

Kommentarer til denne saken