Rop om hjelp: – Blir nesten kjørt ned

Beboere ved Bjønnesvegen kommer med innstendig bønn om at fartsgrensa blir halvert.