Rot i politiets datasystem gjorde at overgrepssaken ble henlagt uten klagemulighet: – Jeg føler meg sveket

HENLAGT: 29-åringen anmeldte overgrep som stefaren skal ha stått bak. i tre år har politiet etterforsket saken før den ble henlagt. Nå har en grov polititabbe ført til at hun ikke kan klage på henleggelsen.

HENLAGT: 29-åringen anmeldte overgrep som stefaren skal ha stått bak. i tre år har politiet etterforsket saken før den ble henlagt. Nå har en grov polititabbe ført til at hun ikke kan klage på henleggelsen.

I nærmere ti år skal 29-åringen ha blitt utsatt for grove seksuelle overgrep av sin egen stefar. Etter tre års etterforskning henla politiet saken, men rot i datasystemene førte til at kvinnen ikke fikk behandlet klagen på henleggelsen.

DEL

(Østlands-Posten) [Romerikes Blad]: – Jeg har ofret psyken min ved å fortelle om dette. Tre år har gått uten at noe som helst vil skje videre med saken, sier 29-åringen til Romerikes Blad når vi møter henne på et kontor i Lillestrøm.

Gjennom de siste årene har kvinnen ventet tålmodig på at politiet skulle ferdigstille etterforskningen av saken. Flere ganger er hun blitt kalt inn til nye avhør for å gjenoppleve det hun omtaler som grufulle detaljer i overgrepene hun sier hun er blitt utsatt for.

I august kom svaret fra politiet; saken er henlagt på bevisets stilling og klagen på å omgjøre henleggelsen ble sendt inn for sent, ifølge Sør-Øst politidistrikt.

RB har derimot sett korrespondansen mellom kvinnens bistandsadvokat og politidistriktet. Den viser at klagen ble sendt inn to dager før fristens utløp – men at politiet ikke har klart å registrere verken den eller purringene fra advokaten.

– Dette var noe jeg hadde begravd dypt inne i meg. Disse overgrepene var noe som aldri skulle fram, jeg hadde bygd opp murer rundt meg, men så brast det plutselig. Nå føler jeg meg sveket av politiet, sier 29-åringen som sliter med å fortelle om saken.

Nekter for overgrepene

Romerikes Blad har vært i kontakt med advokat Torkil Jan Røseid. Han forsvarte mannen som på et tidspunkt var siktet for overgrep i saken.

Mannen har helt siden han ble pågrepet og siktet for overgrep mot kvinnen, nektet for anklagene.

– Jeg er ikke overrasket over at saken ble henlagt, da jeg mener det var det eneste riktige å gjøre. Det har også vært en stor belastning for ham å være siktet i en slik sak over lang tid, uten at det blir tatt noen avgjørelse, opplyser Røseid.

NEKTER: Advokat Torkil Jan Røseid var forsvarer for den overgrepssiktede mannen, han forteller at det er en påkjenning for hans klient at saken nå igjen blir et tema, etter at saken er blitt henlagt.

NEKTER: Advokat Torkil Jan Røseid var forsvarer for den overgrepssiktede mannen, han forteller at det er en påkjenning for hans klient at saken nå igjen blir et tema, etter at saken er blitt henlagt. Foto:

Anmeldte stefaren

Det var i desember 2017 at kvinnen åpnet seg opp. Da hadde hun i over ti år holdt tett om de anmeldte seksuelle overgrepene.

– Aldri før hadde jeg tenkt på å fortelle noe om hva jeg hadde opplevd – så fikk jeg selv et barn. Det var mens jeg var på helsestasjonen at det bare glapp ut av meg. Da jeg reiste derfra forsto jeg nesten ikke hva som hadde skjedd, forteller hun.

Helsesykepleieren ble bekymret og kontaktet politiet i Lillestrøm i etterkant av kontrollen – og etterforskningen ble startet. Kvinnen ble avhørt flere ganger i tilknytning til saken, samtidig som den tidligere stefaren ble pågrepet og boligen hans ransaket.

På ett tidspunkt ble saken overført Sør-Øst politidistrikt på grunn av at overgrepene skulle ha startet i det politidistriktet.

– Å måtte gjenoppleve hva han gjorde har vært tøft. Nå føler jeg hodet mitt er helt ødelagt, sier hun gråtkvalt.

Advokat Hilde Mo, som tidligere arbeidet som politiadvokat, har gjennom flere år arbeidet som bistandsadvokat i overgrepssaker. Hun forteller at 29-åringen ble innkalt til et tredje avhør med politiet for å gå gjennom detaljer i hva som skulle ha skjedd mellom kvinnen og stefaren.

– Det var nede på et slikt detaljnivå at du forsto at det var en politijurist eller statsadvokat som hadde formulert spørsmålene. Jeg har aldri opplevd lignende, men for meg var dette en bekreftelse på at man bare trengte de siste brikkene for å utforme en tiltale, forteller Mo.

Henlagt

Det siste både advokaten og 29-åringen hørte om saken var sent sommeren 2019. I fjor høst og på våren i år purret Mo på saken.

– Da jeg ikke hadde hørt noe i mars i år så sendte jeg en purring til politiet via e-post. Tilfeldigvis var det samme dag jeg mottok henleggelsen fra politiet. Da hadde henleggelsen ligget på pulten til ansvarlig politiadvokat som var i permisjon siden november i 2019, forklarer bistandsadvokaten oppgitt.

TØFT: 29-åringen opplyser at de tre siste årene har ødelagt psyken og tilværelsen hennes. Kun jobben sørger for at hun får tankene bort fra saken.

TØFT: 29-åringen opplyser at de tre siste årene har ødelagt psyken og tilværelsen hennes. Kun jobben sørger for at hun får tankene bort fra saken. Foto:

I henleggelsen fra politiet – som bistandsadvokaten mottok via post 2. mars – kommer det fram at både statsadvokaten og politijuristen som hadde vurdert saken, gikk inn for henleggelse.

– Omgjøringsklagen ble sendt inn 20. mars – innenfor fristen på tre uker fra jeg mottok henleggelsen – og jeg fikk en automatisk bekreftelse på at den var mottatt, men så ble det stille igjen.

Både i april og mai sendte bistandsadvokaten en purring til politiet. Begge gangene ble det bekreftet at de hadde mottatt henvendelsen og at denne skulle sendes til rette vedkommende.

Dette gikk galt for politiet

  • Etter å ha etterforsket saken i nærmere tre år, henla politiet saken i november 2019. Da hadde både statsadvokaten og politiadvokaten i Sør-Øst politidistrikt vurdert at bevisene for å ta ut en tiltale ikke var gode nok.
  • På grunn av sykdom og svangerskapspermisjon ble ikke henleggelsen sendt ut før fire måneder senere. 25. februar ble henleggelsen sendt ut og den ankom bistandsadvokat Hilde Mo den 2. mars.
  • 20. mars sendte Mo klagen på henleggelsen til Sør-Øst politidistrikt, to dager før fristen gikk ut. Denne ble registrert mottatt, men politijuristen på saken fikk aldri beskjed, hevder politiet.
  • Det samme skjedde med purringene både i april og mai. Først da politimesteren i Sør-Øst ble kontaktet i slutten av juni fikk bistandsadvokaten svar.
  • I august i år kom den endelige bekreftelsen fra politiet. Saken var henlagt og klagen var ikke blitt behandlet på grunn av en feil hos politiet.
  • Saken kan heller ikke tas opp igjen slik den er nå, da påtalemyndigheten har en frist på tre måneder for å behandle klagen etter henleggelsen. Dette er for at siktede personer i straffesaker skal slippe å vente i det uendelige på å få en avgjørelse i sine saker.

– Til slutt henvender jeg meg direkte til politimesteren i Sør-Øst politidistrikt, men da får jeg svar fra påtaleansvarlig i distriktet som beklager at de ikke har mottatt klagen vår og at den ikke er registrert i deres datasystemer. Jeg har jo svart på hvitt bekreftelser på at dette er mottatt innenfor fristene, forklarer Mo.

Romerikes Blad har også sett disse bekreftelsene, som kun er underskrevet med «postmottak Sør-Øst politidistrikt».

I beklagelsen fra politiet står det at de ikke kan finne noen klage registrert i systemet Basis Løsning, også kalt «BL». Systemet brukes til å følge opp alle straffesaker. I beklagelsen kommer det fram at to av purringene sendt av advokaten heller ikke er registrert – til tross for at de er bekreftet mottatt.

Den første registreringen i saken er ikke før 22. juni i år, da purringen ble sendt direkte til politimesteren.

– Dette viser jo bare at politiet ikke har rutiner som fungerer. Overgrepssaker skal prioriteres, det er uttalt fra Riksadvokaten. I denne saken har det tatt nærmere tre år å etterforske en sak som ikke er spesielt omfattende. Så velger man å henlegge en sak som jeg mener inneholder alle elementer som leder til tiltale og dom i denne typen saker. Til slutt frarøver man fornærmede den lovmessige retten hun har til å klage, ved at klagen og videre henvendelser ignoreres, fortsetter Mo.

Tilbudt møte

I et brev sendt til bistandsadvokaten og 29-åringen beklager Sør-Øst politidistrikt på det sterkeste at klagen ikke ble behandlet før omgjøringsfristens utløp.

«Slik jeg kan se det så skyldes dette at det ikke er sendt oppfølging til påtaleansvarlig i politiets datasystem, «BL». Klagen har i så fall vært ukjent for påtaleansvarlig», skriver politiinspektør Per Thomas Omholt i brevet.

Han påpeker i det samme brevet at saken er blitt henlagt både av statsadvokaten og politijuristen.

– Lovgiver har gitt fornærmede en rett til å klage på en henleggelse. Det er ikke uvanlig at en overgrepssak blir henlagt i første omgang, men at man vinner fram med en klage som leder til tiltale og dom i saken, sier Mo, før hun fortsetter:

– Fornærmede har rett til å kreve ytterligere etterforskning og en ny vurdering av påtalespørsmålet. Vi kan ikke akseptere at politiets dårlige rutiner gjør at dette ikke har noen realitet, slik resultatet har blitt i denne saken.

29-åringen selv, føler at politiet har sviktet totalt i saken.

– Det gjør vondt å vite at politiet kan gjøre så feil og at de bare kan gå videre uten å bli berørt. Jeg føler de dekker sin egen rygg, mens hele innsatsen jeg har lagt inn i dette bare er bortkastet.

BEKLAGER: Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Per Thomas Omholt, beklaget på det sterkeste overfor 29-åringen og hennes bistandsadvokat, Hilde Mo, i et møte på Hønefoss torsdag formiddag.

BEKLAGER: Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Per Thomas Omholt, beklaget på det sterkeste overfor 29-åringen og hennes bistandsadvokat, Hilde Mo, i et møte på Hønefoss torsdag formiddag. Foto:

Politiet legger seg flate

Torsdag denne uka, møtte 29-åringen og hennes bistandsadvokat politiet i Hønefoss for å få en beklagelse og en forklaring på hva som har gått galt.

Politiinspektør Per Thomas Omholt, som er leder av avsnittet for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sør-Øst politidistrikt beklager på det sterkeste hva som har skjedd.

– Selve dokumentet og klagen ligger i saken, men i systemet vi benytter, «BL», er det ikke kommet noen tilbakemelding om at saken skal følges opp. Dermed har det ikke vært mulig for påtaleansvarlig i saken å vite at klagen måtte behandles, da hun ikke visste at den var der, sier han og fortsetter:

– Her legger vi oss helt flate og beklager. I løpet av min tid i politiet er dette en feil som aldri før har skjedd. Foreløpig vet vi heller ikke hva som er bakgrunnen, om det er en teknisk eller menneskelig glipp.

– Men har dere gode nok rutiner når noe slikt kan skje?

– I utgangspunktet er rutinene gode nok, men i et system med data og mennesker kan dessverre feil forekomme. I etterkant av dette har vi nå innført et ekstra «sikkerhetsnett», slik at juristene dobbeltsjekker om det har kommet inn klager på eventuelle henleggelser.

Omholt forteller også at saken til 29-åringen har fått en totrinns vurdering, slik som er vanlig i klagesaker.

– Her har både stats- og politiadvokat vurdert og kommet til samme konklusjon; at saken skal henlegges. Det avhjelper oss noe da hun har fått samme behandlingen som hun ville fått, hvis hun hadde fått behandlet klagen. Dermed anser vi at det var riktig å henlegge saken. Det hun har gått glipp av er at riksadvokaten får sett på klagen, men jeg har full forståelse for at dette likevel oppfattes som en mager trøst for henne, forklarer politiinspektøren.

– Uheldig

Omholt mener at Sør-Øst politidistrikt rett og slett har vært svært uheldige med behandlingen av saken.

– Dette er en sak vi har vært veldig uheldige med. Juristene i avsnittet er drevne og erfarne, men på grunn av blant annet svangerskapspermisjon og sykemelding ble henleggelsen liggende i nærmere fire måneder før den ble sendt til kvinnen og hennes bistandsadvokat. Slik ønsker vi naturlig nok ikke at det skal være, sier Omholt.

– Saken ble anmeldt allerede i desember 2017. Hvorfor har det tatt så lang tid å etterforske og konkludere i saken?

– I utgangspunktet er det ikke bra at det har gått så lang tid. Totalt er det brukt ett år og ti måneder på etterforskningen og det er sikkert mange årsaker til dette. Blant annet politireformen og endring av strukturen i hvordan vi har arbeidet kan ha påvirket dette. Det som likevel er klart er at vi har avgjort andre straffesaker i samme tidsrom, så situasjonen nå i dag er en helt annen enn den var i 2018 da vi fikk oversendt saken fra Øst politidistrikt, svarer politiinspektøren.

– Kvinnen mener dere nå er opptatt av å «redde deres eget skinn», hva tenker du om den påstanden?

– Det kjenner jeg ikke igjen i. Vi har lagt oss flate i brevet vi har sendt til henne i tillegg til at vi har bedt om et møte der vi kan forklare hva som har skjedd.

KRITISK: Advokat Hilde Mo var svært kritisk til svarene politiet kom med da de skulle fortelle hva som gikk galt. Til venstre, politiinspektør Per Thomas Omholt.

KRITISK: Advokat Hilde Mo var svært kritisk til svarene politiet kom med da de skulle fortelle hva som gikk galt. Til venstre, politiinspektør Per Thomas Omholt. Foto:

– Helt uakseptabelt

Etter møtet med politiet er ikke 29-åringen trygg på at feil som denne kan ramme andre.

– Møtet med politiet er egentlig blitt et nytt overgrep. Alt jeg har vært igjennom har vært forgjeves og jeg sitter igjen med en opplevelse av at politiet ikke har tatt saken min på alvor, sier hun.

Bistandsadvokat Mo, varsler nå at de vil ta saken videre både til Sivilombudsmannen og Spesialenheten for politisaker da hun ikke er tilfreds med svarene fra Sør-Øst politidistrikt.

– Det er helt uakseptabelt at lederen for avsnitt for seksuelle overgrep, viser til at man har vært «uheldig» i denne saken. Det er tre dokumenterte henvendelser til politidistriktet innenfor fristen for omgjøring. Man kan ikke være bekjent av et system som overlater det til hell eller uhell om en person får gjort bruk av sin lovmessige klagerett. Hvordan dette kunne skje og hvordan de skal forhindre at det skjer igjen skal politiet få forklare kontrollorganene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken