Rune Bjaaland: – Jeg har blitt spurt, og det er noe jeg tenker på

Urædd jobber med å lande et trenerteam for neste sesong.