Ruskjøring mer dagligdags enn du kanskje tror: – Tallene bekymrer

MÅLES: Alkometerne er i hyppig bruk i politiet. Bare i sommer målte instrumentet over tillatt promilleverdi hele 450 ganger i Sør-Østs politidistrikt.

MÅLES: Alkometerne er i hyppig bruk i politiet. Bare i sommer målte instrumentet over tillatt promilleverdi hele 450 ganger i Sør-Østs politidistrikt. Foto:

På landsbasis ligger Sør-Øst politidistrikt overlegent på topp på statistikken for anmeldte ruskjørere. I distriktet står Telemark alene for 30 prosent av anmeldelsene.

DEL

MA – Rusfri Trafikk har gitt lokalavisa innsyn i den alarmerende statistikken, som slår fast at ingen kjører mer i fylla eller under ruspåvirkning enn i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter fylkene Vestfold og Telemark og Buskerud (nå Viken).

Så langt i 2020 – i årets første åtte måneder, til og med august – har politiet i vårt distrikt anmeldt til sammen 1130 førere av en total på 6470 i Norge. Tallet for de tre fylkene Sør-Øst operer i utgjør dermed 17,5 prosent av tilfellene, hvor 360 anmeldelser har blitt notert i Telemark.

Holdninger spiller inn

Politistasjonssjef Dag Størksen bekrefter statistikken overfor PD og er bekymret over det han og kollegene registrerer.

– Her i Telemark ligger vi ganske høyt på landsbasis. Det er vi klare og selvfølgelig bekymret over, sier Størksen.

– Dessverre er de vi klarer å stoppe og få bort fra veiene bare toppen av isfjellet. Akkurat hva som ligger bak de høye tallene her er vanskelig å si om er tilfeldig eller kommer av at vi er veldig aktive på å avdekke rus, men også ukultur og holdning spiller inn, legger han til.

400 totalt

Fra januar til august ligger antall anmeldte ruskjørere i Sør-Øst politidistrikt ganske på det jevne, med en topp nå i august på 164.

– Noen av de anmeldte er gjengangere, men ellers er det god spredning på hva gjelder alder, sier politisjefen, og tilføyer:

– Vi avdekker mange ruskjøringer i forbindelse med kontroller, ulykker og hendelser hvor politiet er til stede – heldigvis. Drøyt 200 er tatt av lokalt politi i fylket i år. I tillegg har UP anmeldt 160 i vårt distrikt, mens 39 førere har blitt tatt for ruskjøring i båt.

Alkohol topper

Ifølge generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er imidlertid mørketallene store.

«Ut ifra tidligere store veikantundersøkelser anslås det at det hver dag kjøres rundt 14.000 kjøreturer med en alkoholpromille over 0,2, så andelen anmeldte er vanskelig å beregne», skriver Fjellvang Kristoffersen i en mail til PD.

– Med henhold til alvorlige trafikkulykker med drepte og/eller hardt skadde der rus har vært involvert, er det alkohol som det er mest av. Eventuelt blandingsrus med alkohol og ett eller flere andre stoffer, avslutter hun.

Artikkeltags