RV36-varsel til grunneiere på Roligheten og næringsparken på Vestsida: Borer for ny høybru

Vegvesenet starter grunnboringer for ny riksveg 36 og indikerer ny høybru.