Sistnevnte har en avklart situasjon overfor miljømyndighetene, mens for eksempel Smietangen har påklaget pålegg om å lage en tiltaksplan. Klagen ligger til behandling i Miljødirektoratet. Ifølge Statsforvalteren er det forurensing i sedimenter i sjøbunnen utenfor der nye boliger blir bygget og solgt på Smietangen som må redegjøres for i en tiltaksplan. Statsforvalteren følger opp en over 10 år gammel rapport om prioriterte skipsverft i såkalt kategori 1.

Også den gamle såkalte verven i Knarrdalstrand, Knardalstrand Slip og Verft, nå Trio Montasje og Utleie AS, har fått pålegg om tiltaksplan, drøyt ti år etter at pålegg ikke ble fulgt opp. Trio Montasje og Utleie er firmaet som eide de beryktede brakkene i Knarrdalstrand, brakkene som Kjell Grant Teigen sammenliknet med Porsgrunns mulla Krekar, fordi de var umulige å bli kvitt. Nå har Trio fått tre uker på seg til å respondere på nytt pålegg om en tiltaksplan for å kartlegge gammel forurensing.

Tidligere assisterende fylkesmann Arne Malme er satt på jobben med å sette fart i de gamle sakene. Statsforvalteren erkjenner at sakene er blitt liggende altfor lenge. Vi mener aktørene må samarbeide med miljømyndighetene og ta ansvar for å rydde opp.