Det framgår av en e-post sendt fra Nettskog til fylkeskommunen. De opplyser at de gjør jobben med skog- og krattrydding på vegne av Bane NOR.

– I hovedsak blir det mannskap med ryddesag og motorsag som står for hogst av trærne, og en skinnegående maskin står for opprydding langs sporet og innkjøring av virke. Det meste av arbeidet foregår på Bane NORs eiendom, men i enkelte tilfeller må vi hogge/rydde på privat eiendom og det hender at vi må bruke maskiner som ikke kjører på jernbanen. Eksempelvis traktor med tømmervogn for frakt av virke, skriver de i brevet, som ble sendt rett før helga.

Nettskog gjør fylket oppmerksom på arbeidene, ettersom det er registrerte kulturminner på strekningen. De ønsker å sikre at de ikke gjør skade på disse minnene. Blant annet skal det jobbes i nærheten av et tidligere bosetting- og aktivitetsområde ved Enger. Det skal også ryddes kratt ved et gammelt gravfelt ved Hvalen.

– Vegetasjonsrydding foretas av hensyn til strømforsyning og togframføring, men vi skal sikre at kulturminnene ikke skades. Utførende entreprenør vil ha tilgang på kart og arbeidsbeskrivelser hvor kulturminnene er inntegnet, hvor det også blir beskrev et hvilke hensyn som skal tas.